• Home
  • Museum
  • Exposities
  • Collectie
  • Nieuws
  • Museumpark
  • Informatie
  • Sponsors & vrienden
< Terug | Print

Archief

Bram van Velde - Geer van Velde

12 november 2010 - 13 februari 2011

Deze chronologisch opgezette expositie omvat schilderijen en werken op papier en concentreert zich rond de overeenkomsten en evidente verschillen tussen de oeuvres van beide kunstenaars. De in Nederland geboren broers Bram en Geer van Velde verlieten hun geboorteland al vroeg. Na een kort verblijf van Bram in Noord-Duitsland, vestigen ze zich in Frankrijk. Daar vonden ze uiteindelijk hun eigen, persoonlijke schilderstijl. Terwijl Bram een sterk emotioneel bepaalde – vaak dramatisch geladen -lyrisch abstracte wijze van werken ontwikkelde, concentreerde zijn jongere broer Geer zich steeds nadrukkelijker op een – rationeel gedragen – abstract expressionisme met constructivistische inslag. In de tentoonstelling die Museum Belvédère aan beide kunstenaars wijdt, wordt aandacht besteed aan de eerste ontwikkelingsfasen, waarin de oeuvres nog nauw aan elkaar verwant waren. Overeenkomstige onderwerpen werden uitgewerkt en er was sprake van wederzijdse beïnvloeding. De schilderijen uit hun ‘jaren des onderscheids’ vormen hierbij een slotakkoord. De expositie wil laten zien hoe de twee kunstenaars elkaar onderling inspireerden, hoe zij putten uit de verworvenheden van de moderne kunst om hen heen, om uiteindelijk, ieder op zijn eigen manier, een definitieve vorm te vinden. Bij de tentoonstelling verschijnt een boek met een omvangrijke inleiding van Erik Slagter, die eerder over beide kunstenaars publiceerde en geldt als een van de grote Nederlandse kenners van het werk van de gebroeders Van Velde.

Gratis rondleidingen voor MJK-houders! Klik hier voor informatie

Zie ook http://www.museumbelvedere.nl/informatie/nieuws/archief/nederland-leest/ 

Tentoonstelling en boek worden mogelijk gemaakt dankzij de Turing Foundation