• Home
  • Museum
  • Exposities
  • Collectie
  • Nieuws
  • Museumpark
  • Informatie
  • Sponsors & vrienden

Sponsors & vrienden

Vanaf het begin heeft Museum Belvédère de ambitie om hoogwaardige tentoonstellingen te organiseren met de inzet van private middelen. In nauwe samenwerking met partners en sponsoren is het daarin ieder jaar geslaagd. Deze keuze zet de conservator, het bestuur en de organisatie steeds aan tot cultureel ondernemerschap. De Stichting Vrienden van Museum Belvédère ondersteunt hen daarbij. De samenwerking is erop gericht de artistieke vrijheid van het museum te borgen en op maat gesneden producten en diensten te ontwikkelen die de exploitatie van het museum kunnen financieren.

De Stichting Vrienden heeft voor bedrijven, kantoren, zorg- of onderwijsinstellingen én particulieren speciale pakketten ontwikkeld. Men kan zich zowel op het museum zelf als op een specifieke tentoonstelling en/of individuele kunstenaar richten. Aan de pakketten zijn voorrechten gekoppeld. Deze variëren van vrije toegang tot het museum, het bijwonen van speciale bijeenkomsten, vermelding in het museum en in publicaties van het museum, het organiseren van ontvangsten tot het ontmoeten van kunstenaars die tot de collectie van Museum Belvédère behoren. In aanvulling daarop kunnen in onderling overleg speciale voorrechten afgesproken worden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden staat graag voor u klaar om met u de mogelijkheden van het Museum te verkennen. U kunt daartoe contact opnemen met Ingrid Reinink (0513-644990). Museum Belvédère heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt uw zakelijke of particuliere bijdrage aan het Museum fiscaal aftrekbaar. Het Museum werkt bovendien samen met notarissen, advocaten, fiscalisten en accountants om u te adviseren over de Geefwet, successie- en schenkingsrechten en/of de oprichting van een fonds op naam.

Krin Rinsema | Terschelling, 1999