Jong talent op Art Noord


Jong talent op Art Noord

 

Acht jonge kunstenaars tonen dit jaar hun werk tijdens Art Noord: Marianne Brouwer, Paul de Jong, Jildau Nijboer, Antonia Rehnen, Robin Speijer, Ymkje Veenstra, Mirjam Vreeswijk en Aafke Ytsma. Ondanks het feit dat het een uiterst gemêleerd gezelschap betreft - van wie het werk zich onderling niet altijd gemakkelijk laat vergelijken - wil Museum Belvédère de bezoekers van Art Noord de gelegenheid geven om te stemmen op hun favoriet.

Naast deze publieksprijs zal er ook een prijs worden uitgeloofd door een vakjury bestaande uit Ger van Dam (verzamelaar MAL collectie), Hans Boer (beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker), Ton Broekhuis, (fotograaf en docent fotografie), Liselotte van Damme (artistiek directeur VHDG) en Han Steenbruggen (Museum Belvédère). Beide winnaars zullen op de laatste dag van Art Noord worden bekendgemaakt om 15.00 uur. De prijs is een solopresentatie in Afslag BLV, de dependance van Museum Belvédère in het centrum van Heerenveen.

Marianne Brouwer

 

‘De stad met al haar levendigheid vormt de belangrijkste inspiratiebron voor mijn schilderijen. Ik schilder vanuit de directe waarneming, waarbij de confrontatie met de complexiteit en dynamiek van de scene belangrijk is. Ritmische structuren, kleur en beweging, zoals ze daar op het moment van schilderen zijn, vormen de leidraad voor mijn werk. Ook schilder ik vaker op dezelfde plek om het moment te vangen en de veranderlijkheid hiervan te benadrukken.’

Marianne Brouwer (1993) woont en werkt in Groningen. In 2016 studeerde zij af aan Academie Minerva.

 

 

 

 

Marianne Brouwer - De bocht van Ameland II (2019)

Paul de Jong

 

‘In mijn werk zoek ik naar de mogelijke relaties tussen vleselijke lichamelijkheid en de materiële omgeving, een veld waarin alledaagse objecten en taferelen een buitensporige en vervreemdende kwaliteit verwerven. Mijn werk bestaat met name uit tekeningen en schilderijen en is een constant groeiend en transformerend vocabulaire. Deze beeldtaal bestaat uit vormen en objecten die hun oorsprong vinden in het observeren van mijn dagelijkse omgeving. Door mijn omgeving te observeren ontstaan er beelden die een soort onderhuidse laag van de realiteit verbeelden waarin haar banale en groteske kwaliteiten elkaar ontmoeten.’

Paul de Jong woont in Den Haag en studeerde in 2013 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag.

 

 

 

 

Paul de Jong – Zonder titel (2019)

Jildau Nijboer

 

‘Het waarnemen speelt een centrale rol in mijn werk. Door open te staan voor het bijzondere in het alledaagse ‘vang’ ik beelden om mij heen die ik vervolgens vastleg en al makend verder onderzoek. De alertheid en verwondering waarmee deze beelden worden gevangen is ook tijdens het schilderproces van belang. Tijdens het schilderen zoek ik naar het punt waar verf omslaat in verbeelding. Waar zitten deze overgangen, waar gebeurt dat? En hoe speelt een ingebracht fotografisch element hierbij een rol; waar transformeert fotografie naar verf, en andersom? Deze overgangen samen vormen een totaalbeeld. Elk schilderij is een fragment gevuld met fragmenten, waarin het kantelpunt tussen abstractie en figuratie wordt opgezocht. Er start een spel dat gaat over herkenning en associatie, over gripverlies en houvast.’

Jildau Nijboer (1994) woont en werkt in Groningen. Zij studeerde in 2018 af aan Academie Minerva.

 

 

Jildau Nijboer – Tableau vier_02 (2018)

Antonia Rhenen

 

‘Aan de basis van mijn werk staat de collagetechniek. Door verschillende beeldmaterialen, zoals beelden uit oude boeken en tijdschriften, drukgrafiek (monotype, polymeer print, gomdruk), foto’s  (steeds vaker van eigen hand) en gevonden voorwerpen met elkaar te vermengen ontstaat er een werk in vorm van een collage, een stop-motion animatiefilm of een kunstenaarsboek. Ik verbeeld autobiografische beschouwingen en ideeën middels een narratieve benadering, met als resultaat een naar monochromie neigende, harmonieuze compositie. Elk werk is een poëtische reflectie van de realiteit.’

Antonia Rehnen (1986) woont en werkt in Groningen. Ze studeerde in 2013 af aan Academie Minerva. In 2018 ontving ze de prijs voor de Beste Groninger Film in de categorie Fictie en voor Best Historic Short op het New Renaissance Film Festival in Amsterdam voor haar film Memories wrapped in paper planes (2015-2017).

Antonia Rehnen - Himmel mit Fingerabdrücken und rotem Rechteck (2018)

Robin Speijer

 

‘In mijn werk spelen kleur, licht en textuur een grote rol. Mijn schilderijen gaan onder meer over de vele verschijningsvormen van textiel. Het vermogen hiervan om oneindig veel vormen aan te nemen en het gevoel dat de textuur ervan geeft fascineren mij. Menselijk haar roept bij mij soortgelijke gevoelens op. Ik leg dit en de textiele materialen vast en kader deze nauwkeurig af. Hierdoor scheid ik ze van de context waarin ze origineel verkeerden, zodat er op een andere manier naar kan worden gekeken. Ik zoom in op details en vergroot deze daarbij sterk uit in verhouding tot de werkelijkheid, daarbij strevend diepte en zachtheid weer te geven.’

Robin Speijer (1997) studeerde in 2019 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en was in datzelfde jaar winnaar van het Dooyewaard Stipendium.

 

 

 

 

 

Robin Speijer – Mani’s trail (2019)

Ymkje Veenstra

 

‘Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door muziek en alternatieve culturen.  Binnen de noordelijke muziekscene heb ik de laatste twee jaar veel gefotografeerd en door middel van fotografie leg ik de emotie van de artiesten vast. Daarnaast ben ik bezig met een project waarbij ik karakteristieke mannen portretteer en ook de minderbedeelden in de samenleving een gezicht geef. Wat mij fascineert is de schoonheid van de jaren des levens van deze ruwe mensen. Ik vind het een uitdaging om deze op een persoonlijke manier vast te leggen, ik fotografeer graag de momenten waarin mensen echt zichzelf zijn. Ik wil later meer de documentatie kant uit en nog meer interessante verhalen van mensen vertellen door middel van fotografie.’

Ymkje Veenstra (1997) studeerde Design aan de Academie voor Popcultuur en legt zich toe op concertfotografie. Daarnaast maakt ze ook portretten.

 

 

 

 

 

 

 

Ymkje Veenstra – Heit (2017)

Mirjam Vreeswijk

 

‘Ik zie mijzelf als een schilder van verleidelijke arrangementen. In mijn schilderijen vind je vormen en vlakken die over elkaar heen lijken te struikelen, maar op hetzelfde moment geordend zijn. De vloeiende penseelstreken verhullen dat deze samenstellingen bestaan uit ongelijksoortige elementen. Deze zijn samengevoegd in ruwe collages van knipsels uit tijdschriften, boeken en mijn eigen fotografie. De collages hebben een intuïtieve en automatische kwaliteit, waardoor de resulterende schilderijen een angstaanjagend surrealistisch gevoel kunnen krijgen dat af en toe elementen van productfotografie, stilleven en landschapsschilderkunst raakt.’

Mirjam Vreeswijk (1997) woont en werkt in Utrecht. Ze studeerde in 2018 af aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht (HKU) en won vorig jaar vorige jaar de Best of graduates Ron Mandos publieksprijs.

 

 

 

 

 

Mirjam Vreeswijk – Bottom steps (2019)

Aafke Ytsma

 

‘Ik maak schilderijen en houtsnedes die het midden houden tussen geschilderde snapshots en film stills. Beelden die uit hun verhaallijn zijn onttrokken. Er is de schijn van een geschiedenis, maar het plot ligt verborgen of juist open. Personages maken een autorit, bellen met iemand of drinken een biertje op de camping. De wereld van de alledag vloeit er samen met de verbeeldingen en invloeden uit films, fotografie, literatuur, strips en schilderkunst. Ik werk vaak in series waarbij ik vanuit verschillende gezichtspunten eenzelfde onderwerp belicht. Gaandeweg ontstaat een geconstrueerde werkelijkheid waarin personages verstild plaatsnemen of rond bewegen. Mijn interesse ligt in het zoeken naar beelden die een sfeer van reminiscentie oproepen, beelden die onderdeel zouden kunnen zijn van een hedendaagse mythe.’

Aafke Ytsma (1988) woont en werkt in Leeuwarden. Ze studeerde in 2011 af aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle.

 

Aafke Ytsma – Auto#01 (2019)