Verwacht


Collectie Hans en Cora de Vries

 

7 maart t/m 14 juni 2020

 

In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw was Galerie Collection d’Art één van de toonaangevende kunstpodia in Amsterdam. Deze stond onder leiding van Cora de Vries (1944-2010), die samen met haar man Hans de Vries een imposante collectie opbouwde. In het verwerven van kunst was zij leidend, maar haar man had wel degelijk invloed. Met het werk van Gerrit Benner als belangrijk aandachtsgebied was er bovendien een band met Hans de Vries’ geboortestad Leeuwarden. Hij is de zoon van de Friese architect Piet de Vries (1897-1992), was zelf ook als architect werkzaam en komt nog met regelmaat in Friesland. De tentoonstelling omvat hoogtepunten uit de kunstcollectie van het echtpaar en komt in nauwe samenwerking met Hans de Vries tot stand. Er worden onder meer werken geëxposeerd van Willem de Kooning, Gerrit Benner, Piet Ouborg, Armando, Eugène Brands, Constant, Karel Appel, Jan Schoonhoven, JCJ Vanderheyden, Bram Bogart en Henk Peeters. Bij deze bijzondere collectiepresentatie verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met een tekst van kunsthistoricus en publicist Huub Mous.


Contre l'Oubli

 

18 april t/m 28 juni 2020

 

Tweeluik waarin aandacht wordt geschonken aan het werk van Edith Auerbach en Frank Lisser in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. De expositie Contre l'Oubli ('tegen het vergeten') vindt plaats in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid.

Edith Auerbach (1899-1994) getuigt in haar werk van een ontroerende belangstelling voor de medemens. Vlak voor de Duitse inval in Frankrijk werd zij geïnterneerd in het kamp

Gurs bij de Pyreneeën. Zij wist na vele ontberingen te ontkomen en dook daarna onder. Auerbach overleefde de oorlog en legde onmiddellijk na de bevrijding de verschrikkingen van de holocaust vast in een reeks aangrijpende schilderijen. 

Frank Lisser (1959) schilderde als eerbetoon aan zijn moeder - die als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde, een monumentaal familieportret - waarop hij met behulp van oude foto’s ooms en tantes schilderde tot een gefingeerd samenzijn op een moment dat hun nooit werd gegeven. De presentatie van het familieportret wordt omgeven door documentair materiaal uit het familiearchief van Lissers moeder.


Noorderlicht

 

20 juni t/m 20 september 2020

 

De internationale fotomanifestatie Noorderlicht  is wederom te gast in Museum Belvédère voor een verrassende themapresentatie.

In deze editie van de internationale fotomanifestatie wordt het denkraam van de generatie twintigers en jonge dertigers bevraagd. Hoe toont de wereld zich aan hen, wat halen zij daaruit naar voren en welke principes zullen in hun wereldvisie gelden? De nieuwsgierigheid doet zich gelden: wie zijn deze jonge mensen, wat heeft hen gevormd, wat houdt hen bezig en wat niet? En wat kunnen wij van ze leren?


Jan Mankes
en de dieren

 

4 juli t/m 20 september 2020

 

Tentoonstelling in vier zalen van de westvleugel waarin schilderijen en werken op papier worden getoond die Jan Mankes (1889-1920) maakte van 

de dieren en de vogels in en om zijn huis. Voor Jan Mankes waren dieren een geliefd thema. Veel dieren observeerde hij in de vrije natuur, andere – zoals konijnen, uiltjes, valken en parelhoenders - liet hij op bestelling komen via zijn weldoener Pauwels uit Den Haag. In de kleinste dieren herkende hij het bijzondere van Gods schepping en dit werd tot zijn dood (in 2020 honderd jaar geleden!) zijn belangrijkste bron van inspiratie.


Art Noord IV

 

24 t/m 27 september 2020

 

Vierdaagse kunstbeurs die een platform biedt aan kunst en kunste-

naars uit het noorden en meer. Art Noord wordt gepresenteerd in de beide vleugels van het museum in samenwerking met uitgenodigde galerieën en kunsthandels. Alle tentoongestelde werken zijn te koop.

De vaste collectie van Museum Belvédère is tijdelijk niet te zien.


Olphaert den Otter

- Aarde en Wereld

 

2 oktober 2020 t/m 31 januari 2021

 

Museum Belvédère is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs voor middelgrote musea. Met het geldbedrag wordt een monografische tentoonstelling voorbereid over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955).

Zijn schilderijen zijn uiterst actueel in een tijd waarin de discussies omtrent klimaat - en in het bijzonder de menselijke invloed op desastreuze klimaatverandering - hoog oplopen. Den Otter levert geen harde commentaren, maar put uit de rijke tradities van schilderkunst, filosofie en literatuur. Zo legt hij gelaagde verbindingen tussen vroeger, nu en later.