news


Looking back at Art Noord 4

 

October 10, 2022

 

Museum Belvédère looks back on a successful 4th edition of the Art Noord art fair, which was held in the museum from 6 to 9 October. More than 1,800 people visited the four-day fair where 17 galleries presented themselves and our own branch EXIT BLV also had a stand. During the weekend, the museum organized extra activities such as interviews and lectures. During all days there were live drawing sessions by artists Christiaan Kuitwaard and Gosse Koopmans. They have depicted each other in different ways and show the results later in the museum in a small presentation.


Presentation of the first collection book during the opening of art fair Art Noord

 

October 5, 2022

 

On Wednesday 5 October, art fair Art Noord opened and director Han Steenbruggen handed over the first copy of the collection book Collected Works of Museum Belvédère to alderman for Culture and Economic Affairs Hedwich Rinkes of Heerenveen. Kunstbeurs Art Noord is the only museum art fair in the Netherlands and takes place from Thursday 6 October to Sunday 9 October in Museum Belvédère in Heerenveen.

What once started with a collection of loans, grew into an extensive museum collection. With more than 300 images and a complete list of art objects, the extensive collection book 'Collected Works' provides insight into museum Belvédère's collection policy.

With the collection of works of art that Thom Mercuur (1940-2016) brought together in the founding phase as a substantive conscience, the museum has pushed its boundaries in the years that followed its opening in 2004.

The collection now includes some 800 paintings, 1000 works on paper and just over 100 other types of art objects. The bulky book is for sale in the museum. Photo: Marc the photographer.

more information

‘Harvest’ by Merijn Vrij

 

7 May to 25 September 2022 in and around Museum Belvédère

 

Does Museum Belvédère support the farmers, or is the long line of straw bales outside the building part of an exhibition? And do you look at a bale of ryegrass in the landscape differently than in a museum hall? Harvest is the latest and current work by visual artist Merijn Vrij (1971).

In the context of the Upstream event, he conducted research into the history and development of the landscape in Southeast Friesland. Where once plenty of peat was extracted, an agricultural livestock area arose in the last century. Quite wondered whether the current intensive agriculture will have the same effect on the landscape as the peat excavations that were exhausting at the time. And whether the bales of ryegrass, like blocks of peat, will be on display in museums as a reminder of what once was.


New addition:
Henrik Kröner

 

May 13, 2022

Museum Belvédère has acquired the work Hyperion (2022) by Henrik Kröner. The canvas, which looks like a thin colored pencil drawing on thin checked fabric, evokes associations with the paper of a simple arithmetic notebook. However, Kröner does not use paper, but cloth with a grid woven into it.

With the title, Kröner refers to Hyperion from Greek mythology, who is also called the titan of light and the god

of observation. Hyperion was said to be the first to understand the movements of the sun, moon, and other stars, throughout the seasons. Hyperion was part of A square dance, Henrik Kröner's solo exhibition at AFSLAG BLV.

Henrik Kröner (1979, Nordhorn, DU) received his art education at the AKI in Enschede and the Frank Mohr Institute in Groningen. He has been awarded nominations for Kunstbeeld Art 2005 and Royal Prize for Free Painting, 2014 and was awarded the Buning Brongers Prize in 2006. The artist lives and works in Groningen.


AFSLAG BLV, branch of Museum Belvédère in the center of Heerenveen, focused on contemporary art, offers a stage to (northern) young talented artists.


AFSLAG BLV
made a new start
 

March 3, 2022
 

After a minor renovation, AFSLAG BLV will start this Sunday March 6 with a new exhibition program and a new programmer. Albert Oost, artist, initiator of melklokaal in Heerenveen and also works as a collection manager at Museum Belvédère, will make four exhibitions a year in the coming years in the annex of Museum Belvédère, located in the Heerenveense School in the center of Heerenveen.

 

more information

Abe is coming home!
 

December 31, 2021

 

The time has come... your Abe is coming home! After an exciting search, the painting that Jeanne Bieruma Oosting painted of football legend Abe Lenstra has resurfaced.

The original owner is now enjoying being reunited with his long-lost work, but is willing to lend it out for our exhibition on the free-spirited artist, which opens on April 9, 2022!

 

 

 

Abe Lenstra, 1956
oil on canvas, 85 x 90 cm
private collection

more information

Jan Mankes at the neighbours

 

A small presentation with various works by Jan Mankes (1889-1920) can be seen in the entrance area of ​​Huize Oranjewoud, a 15-minute walk from Museum Belvédère. In addition to a small number of paintings and drawings, the presentation includes etchings and woodcuts, as well as the associated woodblocks and etching plates. The works were purchased from the heirs of Jan Mankes, among others, and belong to the art collection of Stichting FB Oranjewoud (the former Friesland Bank collection).

The presentation can only be viewed by appointment on Thursdays between 2 pm and 4 pm. You can register by email with Landgoed Oranjewoud up to 24 hours before the start of your desired date and time.


The estate is also accessible by car, a few minutes' drive from Museum Belvédère.

 

 

more information

Nieuwe aanwinst
van Ruloff Manuputty

 

5 september 2021

 

Museum Belvédère heeft het schilderij Exodus – Hongaarse opstand van Ruloff Manuputty uit 1956 weten te verwerven. Hiermee is een groot verlangen en een jarenlang geduld beloond. Museum Belvédère was al langer op zoek naar een representatief werk van Ruloff Manuputty (1926-2002). Hij maakte dit schilderij naar aanleiding van het harde neerslaan van de Hongaarse volksopstand in 1956, met de herinnering aan de gebeurtenissen in Indonesië nog vers in zijn geheugen. Exodus – Hongaarse opstand behoort tot een van de topstukken uit Manuputty’s oeuvre en is nu te zien in Museum Belvédère.

Ruloff Manuputty werd geboren te Ambon en week na de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië uit naar Nederland. Na een kunstopleiding in Amsterdam en omzwervingen in Zwitserland en Duitsland vestigde hij zich in Groningen, waar hij in dienst trad als ontwerper-tekenaar bij drukkerij-studio Havé. In 1964 werd Manuputty aangesteld als docent op de Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden, om een jaar later te worden benoemd tot directeur. Hij bleef tot aan 1987 leiding geven aan de Friese

kunstacademie en woonde ook lange tijd in Friesland. Naast zijn vaste banen ontwikkelde Manuputty zich als zelfstandig kunstenaar. Hij werkte vooral in Groningen en bouwde daar een aanzienlijke reputatie op. In zijn werk putte hij uit de rijke beeldtradities van zijn geboorteland – zoals batik-kunst – en uit de moderne kunst die hij in Europa leerde kennen – onder anderen Picasso, Klee. Het schilderij Exodus – Hongaarse opstand is daarvan een van de vroege voorbeelden.


Partnerschap FB Oranjewoud en Museum Belvédère

 

10 december 2020

 

Museum Belvédère gaat vanaf 2021 een partnerschap aan met Stichting FB Oranjewoud. De komende vier jaren ondersteunt deze stichting het museum jaarlijks met een structureel bedrag. Een deel daarvan is bestemd voor grote tentoonstellingen met internationale uitstraling en allure. Een ander deel is gereserveerd voor kleinere tentoonstellingen.

In 2021 verbindt FB Oranjewoud zich aan de geplande zomerexpositie ‘Jan Mankes – de dieren en de ziel der dingen’ en aan de grote najaarstentoonstelling 'Arranged Realism' waarin beeldende kunst uit de 

virtuele werkelijkheid van games centraal staan.

Museum Belvédère en FB Oranjewoud onderhouden al langer een relatie. Zo is de kunstcollectie van FB Oranjewoud sinds 2012 ondergebracht bij het museum en was in 2013 een grote tentoonstelling van die collectie te zien in het museum en op Landgoed Oranjewoud, tevens het hoofdkantoor van FB Oranjewoud. Met het nieuwe partnerschap worden de banden nog steviger aangehaald. 

Voorzitter Jorrit Volkers van Stichting FB Oranjewoud verklaart: ‘Het landgoed en het museum zijn landschappelijk met elkaar verbonden. Wij zijn er blij mee dat we als goede buren dit partnerschap met elkaar aan gaan. Bovenal hebben we vertrouwen in de koers en de ambities van het museum.’

Museumdirecteur Han Steenbruggen is verheugd over de samenwerking: ‘het stelt ons in staat om onze internationale projecten in optimale vorm uit te voeren en om als museum door te ontwikkelen.’ 


De kracht van...

 

5 oktober 2020

 

In deze uitdagende tijden voor musea is er gelukkig ook goed nieuws te melden! Museum Belvédère zag onlangs maar liefst drie aanvragen gehonoreerd. We zijn in aanmerking gekomen voor de Compensatie-regeling Coronacrisis van het Mondriaan Fonds voor middelgrote musea. Het doel van deze tijdelijke regeling is tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten vanwege de beperkende maatregelen. 

Daarnaast zijn we gehonoreerd door het Kickstart Cultuurfonds, wat betekent dat gewenste aanpassingen doorgevoerd kunnen worden ten aanzien van het coronabeleid.

Museum Belvédère heeft gekozen voor enkele unieke initiatieven, die zijn ontwikkeld door kunstenaarsduo vogelsang/oost (Monique Vogelsang en Albert Oost). 

In de westvleugel is een presentatie over Hendrik Werkman (1882-1945) te zien, waarbij een nieuwe publicatie is verschenen. Zowel de expositie als de uitgave zijn mogelijk gemaakt dankzij de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. Hun landelijke actie ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ stelde ons in staat om de schijnwerpers te richten op bijzondere collectiestukken.  


Museum Belvédère gehonoreerd met project over Werkman

 

19 juni 2020

 

Met het plan voor een presentatie rond de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman is Museum Belvédère geselecteerd door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. De tentoonstelling Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem is in het najaar te zien, van 3 oktober 2020 t/m 10 januari 2021. Er zal tevens een publicatie bij verschijnen.

Museum Belvédère stelt een coherente reeks kunstwerken van Hendrik Werkman (1882-1945) centraal, één van de belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland. Een belangrijk onderdeel van de presentatie zijn de vroege druksels Schoorstenen, Compositie met letter a, Compositie met gewichten en Compositie, een volledige reeks uitgaven The Next Call en één van Werkmans belangrijkste schilderijen

Voerman uit 1923. Deze werken werden door kunstverzamelaars Pleun en Mieke van Toledo in nauwe samenspraak met het museum verworven en als langdurig bruikleen in het museum ondergebracht.


Alle werken zijn afkomstig uit de voormalige collectie van architect en schilder Job Hansen (1899-1960), een vriend van Werkman. Zo werd postuum gestand gedaan aan de wens van Hansen – en de verplichting die dochter Caty Hansen jegens haar vader voelde – ze als groep te waarborgen. De expositie omvat verder druksels uit alle fasen van Werkmans kunstenaarschap. De collectie Van Toledo geeft dan ook een representatief beeld van Werkmans artistieke ontwikkeling.


Met de tentoonstelling en de uitgave Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem wil Museum Belvédère de aandacht vestigen op een bijzondere Werkman-collectie, maar ook op de betekenis die gepassioneerd particulier collectioneren kan hebben voor musea. Tevens vormt ze een eerbetoon aan de kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in zijn werk en uiteindelijk vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd.


Museum Belvédère krijgt vier werken van Jan Mankes

  

1 mei 2020

 

In het herdenkingsjaar van Jan Mankes kan Museum Belvédère maar liefst vier werken van de kunstenaar aan de collectie toevoegen. Het betreft een schenking van de verzamelaar Cees Röling. Twee ervan, Puttertjes in avondschemering uit 1911 en Vrouw in interieur uit 1913, had het museum al enige tijd in bruikleen. De andere werken die Röling schonk, zijn de twee ongedateerde schilderijen Stilleven met boek en fles en Pruimenboompje in bloei. Het laatste is een tot nog toe onbekend gebleven, vroeg schilderijtje, afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar. Het laat goed zien hoe Mankes zocht naar een persoonlijke stijl. De vier werken vertegenwoordigen verschillende aspecten van Mankes’ kunstenaarschap; stillevens, landschappen, interieurs en dieren.  

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de schilder op dertigjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van tbc. De expositie die het museum over Mankes in voorbereiding had, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar de zomer van 2021. De nieuwe aanwinsten zullen getoond worden zodra de deuren van Museum Belvédère weer open kunnen.

 


Rabobank en Museum Belvédère sluiten overeenkomst

 

16 januari 2020

 

Rabobank Heerenveen en Museum Belvédère gaan een verbintenis aan voor drie jaar. De bank treedt gedurende deze periode op als hoofdsponsor van twee grote tentoonstellingen en wordt ook betrokken bij andere projecten.

 

De twee bijzondere projecten waaraan Rabobank zich verbindt zijn Contre l’Oubli – tegen het vergeten in het voorjaar van 2020 en Arranged Reality – art from a virtual era in het najaar van 2021. Contre l’Oubli – tegen het vergeten wordt georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid en omvat werk van de Joodse kunstenares Edith Auerbach (1899-1994) en een groot familieportret dat kunstenaar Frank Lisser (1958) opdroeg aan zijn moeder en haar Joodse ouders, ooms en tantes.

 

Op de foto:

Han Steenbruggen (links), directeur-conservator van Museum Belvédère en Rob Lijzenga (rechts) directeur bedrijven van de Rabobank.

De tentoonstelling Arranged Reality organiseert het museum in nauwe samenwerking met Indietopia en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen binnen de game-industry. Museum Belvédère zal in de sponsorperiode 2020-2022 bij de genoemde projecten speciale acties ontwikkelingen voor relaties en klanten van de Rabobank. Dankzij het partnerschap kan het museum ook het gewenste randprogramma bij de tentoonstelling Contre l’Oubli realiseren. Zo wordt op vrijdagavond 15 mei de De dochter van Meijer in het museum opgevoerd door Pauline Broekema en The Amsterdam Consort, een voorstelling met muziek naar het succesvolle boek Het uiterste der zee van Pauline Broekema.

 

Rob Lijzenga van de Rabobank verheugt zich op een vruchtbare samenwerking: ‘Museum Belvédère is een prachtig museum waar bezoekers heel laagdrempelig door de wisselende exposities uitgedaagd worden anders naar de wereld te kijken, daarom verbinden wij ons van harte aan dit museum’. Han Steenbruggen van Museum Belvédère noemt de nieuwe sponsorovereenkomst een geweldige opsteker. ‘Het stelt ons in staat twee belangrijke projecten optimaal vorm te geven en de betekenis ervan in gezamenlijkheid uit te dragen.’


Stichting Jaap Min schenkt schilderij aan Museum Belvédère

 

8 september 2019

 

De expositie over de eigenzinnige expressionist Jaap Min (1914-1987) is de eerste museale tentoonstelling van zijn werk en betekent een herontdekking van de schilder. De Stichting Jaap Min verheugt zich in die nieuwe belangstelling en schonk één van zijn werken aan het museum. Het gaat om ‘Leeg landschap’ (1987, 80 x 100 cm, olieverf op doek), dat door directeur-conservator Han Steenbruggen ‘een geweldig schilderij van een waarachtig kunstenaar’ wordt genoemd. Het is een aanwinst voor de collectie: ‘Ik zie dit doek in veel opzichten als de eindbestemming van Min. Het is de apotheose van een schildersleven lang zoeken naar de diepere betekenis van aardse zaken.’ De schilderkunst van Min kwam voort uit het Bergense expressionisme, maar ontwikkelde zich in een sterk persoonlijke richting. Hij legde een opvallende melancholie in het Noord-Hollandse landschap, dat hij schilderde in zware tonen en grove toetsen. Het landschap was zijn hoofdthema, maar hij schilderde ook kopjes, stillevens en religieus getint werk. 


Museum Belvédère
verwerft schilderij
Morandi

 

10 december 2018

In het voorjaar van 2018 was in Museum Belvédère een tentoonstelling te zien van de Italiaanse grootmeester van het stilleven Giorgio Morandi (1890-1964). Naar aanleiding daarvan besloten de bruikleengevers van één van de tentoongestelde werken hun schilderij aan het museum te schenken. De schenking vindt plaats in zeven jaarlijkse termijnen, waarmee het museum zich in 2024 volledig eigenaar mag noemen.

Natura Morta uit 1955 behoorde tot de hoogtepunten van de tentoonstelling. Het is een geweldige aanwinst voor het museum, dat zich in zijn beleid sterk richt op meer poëtische vormen van schilderkunst.

‘Morandi is de favoriete schilder van veel kunstenaars van wie wij werk verzamelen’, verklaart directeur-conservator Han Steenbruggen. ‘De grote wens een tentoonstelling van Morandi’s werk samen te stellen, hebben we kunnen realiseren, maar nooit hadden we verwacht een stilleven van hem te kunnen verwerven.’

De presentatie van de aanwinst zal plaatsvinden in het najaar van 2019 tijdens de grote collectietentoonstelling die Museum Belvédère ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum organiseert.

 


Museum Belvédère wint eerste

Agnes van den Brandeler-prijs!

 

24 oktober 2018
 

Museum Belvédère is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs. Het museum ontvangt een bedrag van 50.000 euro, dat besteed zal worden aan een monografische tentoonstelling over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955), die plaats zal vinden in het najaar van 2020. De Agnes van den Brandeler-prijs is een nieuwe, dit jaar ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote musea. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die ten onrechte weinig aandacht heeft gehad uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote musea financieel een extra steun in de rug te geven en een alternatief te bieden voor blockbusters.