Exposities

Nu te zien

Collectie Anoniem

14 januari t/m 9 april 

 

Verrassende presentatie met ongebruikelijke combinaties tussen moderne en hedendaagse beeldende kunst, etnografica, artistieke objecten en alledaagse dingen. De collectie is gedurende decennia op organische wijze ontstaan. De expositie is bedoeld als een uitnodiging om te kijken.

Er wordt geen toelichting gegeven, want de voorwerpen spreken voor zichzelf. Ze zijn intuïtief bij elkaar geplaatst en soms verenigd in een sfeer- of gevoelsgebied. Er gelden geen algemene inrichtingsregels rond chronologie en thematiek. In plaats daarvan vinden opvallende ontmoetingen plaats tussen voorwerpen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar bij nadere beschouwing toch een onderlinge relatie aangaan.

Onder de kunstwerken bevinden zich werken van onder meer Harmen Abma, Jan Schoonhoven, Armando en Rosenquist. Zij worden omringd door oude gereedschappen, scheepsdiorama’s, stoommachines, speelgoed van vroeger tijden of etnografica uit Afrika (Yoruba-beelden, Ashanti-idolen) en Oceanië (grafpalen van Kalimantan). Kom kijken!

Kalimantan beelden
koop hier de catalogus arrangement met overnachting

Opvallend:

‘Collectie Anoniem’ verandert van gedaante naarmate de tijd verstrijkt! Het achterste kabinet in de westvleugel fungeert als openbare ‘depotruimte’ en bevat zowel kunstwerken  als voorwerpen die gaandeweg aan de presentatie worden toegevoegd.

Verwacht

Christiaan Kuitwaard

14 april t/m 9 juli

Overzichtstentoonstelling van het werk van de Friese schilder Christiaan Kuitwaard (Sneek 1965). Zijn werk is ruim vertegenwoordigd in de collectie van Museum Belvédère en behoort sinds de oprichting van het museum tot de vaste waarden. Kuitwaard speelt al jaren een vooraanstaande rol binnen de Friese schilderkunst en brak ook landelijk door toen Joost Zwagerman meerdere werken van hem selecteerde voor de tentoonstelling Silence out Loud in Kranenburgh te Bergen en zijn werk besprak in zijn postume essaybundel De stilte van het licht (beide 2015). Daarna was zijn werk vertegenwoordigd op verschillende landelijke podia, waaronder Museum De Fundatie te Zwolle. De bijzondere ontwikkeling die zijn werk doormaakt, was voor Museum Belvédère aanleiding om zijn eerste grote solotentoonstelling te organiseren. Kuitwaard ontwikkelde een bijzondere fascinatie voor de werking van licht-schaduw en verwerkte zijn optische ervaringen in sobere, vaak monochrome stillevens en landschappen. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in de lijn van eerdere museumboeken.

Verwacht

On the Spot

17 juni t/m 17 september

Presentatie van verschillende kunstenaars in de kabinetten van de westelijke museumvleugel. De tentoonstelling kent geen bindend inhoudelijk thema, maar bestaat uit 12 verschillende presentaties van groepen werk die zijn gemaakt op of naar aanleiding van een bepaalde streek, tijdelijke verblijfplaats of woonomgeving. Deelnemende kunstenaars zijn Theo de Feyter, Jan Vegter, Ton Broekhuis, Willem van Althuis, Hans Sas, Hans Hoekstra, Dick van Arkel, Sjoerd de Vries, Evert de Graaf, Flora Reznik, Jelle Schotanus, Willem den Ouden. De plekken variëren van Syrië tot Meppel en van De Deelen tot Varik.

Verwacht

Constructivistische verbanden

21 oktober 2017 t/m 28 januari 2018

In deze tentoonstelling staan de verbanden tussen het constructivisme in Vlaanderen en Noord-Nederland centraal. In de relaties tussen noord en zuid speelden de tijdschriften Het Overzicht en De Driehoek een cruciale rol. Onder aanvoering van redactieleden Jozef Peeters en Michel Seuphor bracht het onder andere kunstenaars samen uit Nederland en Vlaanderen, onder wie Theo van Doesburg, Wobbe Alkema, Karel Maes, Jan van der Zee en Carel Willink.

 

Het project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met het FeliXart Museum te Drogenbos en enkele Nederlandse verzamelaars van Nederlands en Vlaams constructivistische kunst. De tentoonstelling zal werk en documenten omvatten van onder anderen Jozef Peeters, Michel Seuphor, Victor Sevranckx, Felix de Boeck, Karel Maes, Hendrik Werkman, Wobbe Alkema, Carel Willink, Thijs Rinsema en Jan van der Zee. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.

Geweest

 

Sjoerd de Vries – ‘Heimwee naar de toekomst’

t/m 8 januari 2017

De overzichtstentoonstelling 'Heimwee naar de toekomst' omvat zestig jaar kunstenaarschap en toont de ontwikkeling in het werk van Sjoerd de Vries (1941), wiens oeuvre vorig jaar werd bekroond met de Gerrit Benner Prijs. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn landschappen en portretten, worden in deze expositie ook stillevens, naakten, turfbeeldjes, ziekenhuistekeningen en vroege werken getoond. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de volle omvang van zijn kunstenaarschap. De Vries wordt gezien als de belangrijkste hedendaagse Friese kunstenaar, maar zijn talent overstijgt ruimschoots de provinciegrenzen. Niet voor niets had hij solotentoonstellingen in het Singer Museum (Laren) en het Gemeentemuseum Den Haag.

Met zijn zelf ontwikkelde kerftechniek in het gelaagde karton van oude boekbandjes, heeft hij een even herkenbare als unieke signatuur. Als een hedendaagse iconograaf maakt hij moderne miniaturen met het aangetaste uiterlijk van een oude fresco. Sjoerd de Vries is een schilder met een stanleymes als penseel. Nog steeds is hij gericht op verdieping en vernieuwing, of zoals hij het zelf zegt: ‘Ik heb heimwee naar de toekomst.’

Klik hier voor informatie over de rijk geïllustreerde catalogus. 

Het boek en de tentoonstelling werden mede mogelijk gemaakt door: de Provincie Fryslân, Stichting Woudsend Anno 1816, de Boersma-Adema Stichting, de Ottema-Kingma Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, het Juckema Siderius Fonds, de Sint Anthony Gasthuis Stichting, het Herbert Duintjer Fonds en de Ritske Boelema Gasthuis Stichting.

Tijdens de tentoonstellingsperiode werden door de auteur van het boek op diverse data rondleidingen gegeven. Klik hier om de documentaire 'De wereld van 15 hoog' te bekijken, gemaakt door Albert Jensma. De tentoonstelling kreeg vier sterren in Elsevier! Kijk ook naar dit artikel uit het Friesch Dagblad.