oostvleugel


8 Friese Kunstenaars 

 

Harmen Abma, Willem van Althuis, Gerrit Benner, Boele Bregman, Jan Mankes, Thijs Rinsema, Jan Snijder en Sjoerd de Vries

 

1 februari t/m 4 juni 2023
 

De collectie van Museum Belvédère omvat vele topstukken van regionale, nationale en internationale kunstenaars uit de periode 1900 tot aan nu, waarvan het onlangs verschenen collectieboek Museum Belvédère - Verzamelde Werken een goede afspiegeling geeft.

 

Sinds de oprichting van het museum in 2004 worden de kernwaarden van de collectie uitgemaakt door het moderne en eigentijdse werk van Friese kunstenaars.

De meesten van hen werden in Museum Belvédère al eens geëerd met een monografische tentoonstelling.

 

In de presentatie 8 Friese Kunstenaars belicht het museum acht Friese oeuvres waarvan het meerdere kunstwerken in de collectie heeft en waarvan het inmiddels een representatief beeld kan geven.

Tezamen bakenen ze het inhoudelijke speelveld af, dat uiteenlopende richtingen en stijlen bestrijkt, variërend van semi-realistisch tot lyrisch abstract.