Schenken en nalaten


Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om te schenken aan Museum Belvédère. Op grond van de Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen fiscaal aantrekkelijker. Concreet betekent dit dat een schenking van bijvoorbeeld € 1000,- per jaar, na aftrek u slechts € 350,- kost (uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%). Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria, maar u kunt ook kiezen voor een periodieke schenking. Wat is de geefwet? Klik hier  voor meer informatie.
 

Periodieke schenking

Een periodieke schenking omvat minimaal een periode van vijf jaar. Indien u dit wettelijk vastlegt, ontvangt u belastingvoordeel! Fijn dat u overweegt om uw bijdrage voor vijf jaar vast te leggen. Een periodieke overeenkomst is snel en makkelijk te regelen.
Klik hier  voor het formulier voor de schenkingsoverkomst naar het voorbeeld van de belastingdienst. 

Het bestaat uit drie delen:
- een exemplaar voor u als schenker
- een exemplaar voor ons als ontvanger
- aan het eind staat een toelichting

U kunt de bijlage aanklikken, deze wordt in Adobe Reader geopend. Zoals u kunt zien, is een aantal zaken al ingevuld.


contactformulier


Als u besluit tot een persoonlijke schenking over te gaan, kunt u:

a. De formulieren uitprinten en de velden die nog open zijn (en voor u van toepassing zijn) met de hand invullen. Als u het geheel ondertekent en opstuurt naar onderstaand adres, krijgt u het door ons ondertekende exemplaar voor u als schenker per ommegaande retour.

Museum Belvédère
Postbus 99
8440 AB, Heerenveen

of
b. Het formulier digitaal invullen en opslaan op uw computer. U kunt het bestand daarna als bijlage verzenden naar info@museumbelvedere.nl
Na opening kunt u de ontbrekende gegevens rechtstreeks intikken, c.q. wijzigen. U zult zien dat deze dan vanzelf ook in het tweede formulier worden overgenomen. Als u het daarna opslaat en als bijlage naar het museum mailt, krijgt u een uitgeprint en door ons ondertekend exemplaar terug met het verzoek het exemplaar voor de ontvanger getekend aan ons terug te sturen.

Wilt u de schenking per automatische incasso betalen,  klik dan hier  voor de bijbehorende betalingsvolmacht:
- graag invullen
- het exemplaar voor de ontvanger tekenen
- dat meesturen of mailen (zie a of b)

Alvast vriendelijk bedankt! We zijn erg blij met uw betrokkenheid bij ons museum.