kabinetten


Liesbeth Bijkerk –
Gevoel van kleur

 

14 oktober t/m 4 december 2022

 

Liesbeth Bijkerk (1957) maakt al jaren abstracte schilderijen waarin verfstreek, vorm en kleur lyrische composities vormen. Tijdens het creatieve proces zoekt ze telkens weer naar harmonie en melodie aan de hand van assonante en dissonante  vormen en kleuren. Waarnemingen en herinneringen zijn doorgaans haar uitgangspunt, maar deze worden tijdens het schilderen vertaald in non-figuratieve beelden die, zoals muziek, appelleren aan menselijke emoties. 

In het boek dat van haar werk verscheen en verkrijgbaar is in de museumwinkel merkt Hendrik Driessen, oud-museumdirecteur van De Pont in Tilburg, op: ‘Dit zijn geen meeslepende verhalen die je van begin tot eind stevig bij de lurven nemen. Het zijn verfijnde vertellingen in verf, opgebouwd met kleuren en vormen die ons bekend voorkomen, maar net iets anders toegepast dan we gewend zijn, als woorden en leestekens in een bedachtzaam gedicht.’ 


Duelportretten

 

van Gosse Koopmans en Christiaan Kuitwaard

14 oktober t/m 4 december 2022

 

In de prentenkabinetten worden de portretten getoond die Gosse Koopmans (1957) en Christiaan Kuitwaard (1965) van elkaar maakten tijdens de kunstbeurs Art Noord, die van 6 t/m 9 oktober in het museum plaatsvond. Het project kwam voort uit hun wederzijdse fascinatie voor het schilderen naar waarneming; hoe de waargenomen ruimtelijke werkelijkheid kan worden vertaald naar het platte vlak. Doordat beide schilders vanuit hun vaste standpunt elk fysionomisch detail zo consequent mogelijk registreerden – waarbij hun blikrichting telkens versprong – traden er perspectivische vervormingen op. De reeks duelportretten vormt de uitkomst van een onderzoek naar het proces van zuiver waarnemen, in de wetenschap dat handschrift, stijl en perceptie altijd een persoonlijk stempel drukken op elk eindresultaat. 


Han Bennink – 80 maar jonger

 

14 oktober t/m 4 december 2022 

 

Als drummer trad Han Bennink op met vele groten uit de jazz en hij heeft een internationale reputatie. Museum Belvédère was het eerste museum in Nederland dat, in 2013, een overzichtstentoonstelling wijdde aan Benninks beeldende werk. Nu is er een vervolg. De presentatie maakt deel uit van het tentoonstellingsvierluik HAN BENnInK 80 – in Fryslân, waaraan ook Galerie Hoogenbosch te Gorredijk, Het Tripgemaal te Gersloot en Le Brocope te Oldeberkoop bijdragen.  

Het museum heeft voor zijn presentatie kunnen putten uit het atelier van de kunstenaar en uit de befaamde Collectie Anoniem, waaruit het in 2016 een grote tentoonstelling mocht samenstellen. Benninks collages en assemblages zijn het resultaat van een onbevangen, associatief spel met vormen en voorwerpen uit zijn directe omgeving. Onaanzienlijke objecten wekt hij tot leven en geeft hij met enkele toevoegingen bijna achteloos nieuwe betekenissen. Ze zijn de getuigenissen van een vrije geest, maar hoe luchtig ze ook schijnen, ook van onderzoek en zelfreflectie. Met dank aan Annemiek Ebbink.
 


Euf Lindeboom - 
Build with Words – mijn alfabet

 

14 oktober t/m 4 december 2022

In verschillende series schilderijen liet Euf Lindeboom (1947) zich inspireren door de architectuur van huizen, schuren en andersoortige gebouwen. Haar onderzoek was er vooral op gericht ruimtelijke vormen terug te brengen naar het platte vlak. Hadden haar architectuur-schilderijen aanvankelijk een nadrukkelijk figuratieve inslag, na verloop van tijd vereenvoudigde ze deze tot heldere, meer abstracte composities. Deze laatste series zetten haar op het spoor van een nieuw uitgangspunt, een eigen alfabet, ontworpen volgens geometrische principes.

In die nieuwe reeks schilderijen, die vanaf 2018 ontstond, werden haar letters de architectonische bouwstenen van schilderkunstige composities. Het proces van schikken, herschikken en vereenvoudigen maakte dat de woorden zo goed als oplosten in uiteindelijke abstracte beelden – even heldere als krachtige samenstellingen van kleurvlakken in positief en negatief. De weg naar abstractie die ze in haar meest recente architectuur-reeks Under Construction was ingeslagen kreeg daarmee een vervolg en voorlopige eindbestemming. 


Krin Rinsema – Droge Naalden

 

14 oktober t/m 4 december 2022

 

In het werk van Krin Rinsema (1947), waarvan nu in het museum recente droge naald-etsen te zien zijn, speelt de mensfiguur een centrale rol. Vaak zijn ze weergegeven als sobere, donkere gestalten tegen onbestemde achtergronden en wekken ze de indruk van herinneringsbeelden die hun scherpte hebben verloren, maar zijn vervuld van melancholie, verdriet of voorbij geluk. Vestigt de huidige expositie aandacht op Rinsema's grotere werken op papier, in de nieuwste publicatie Terschelling zijn voornamelijk afbeeldingen van haar kleine schilderijen opgenomen. De publicatie is verkrijgbaar in de museumwinkel.

Werk van Krin Rinsema is t/m 14 januari 2023 eveneens te zien in Galerie de Vis in Harlingen.