verwachtVERWACHT: ZOMER 2024

Verhaald - Verbeeld

22 juni – 22 september 2024

 

 

Gedurende de zomer van 2024 schenkt Museum Belvédère aandacht aan het werk van uiteenlopende kunstenaars die in hun werk persoonlijke ervaringen en fascinaties vastleggen in reeksen tekeningen of schilderingen.

In het werk van alle deelnemende kunstenaars zijn voorstellingen vereenvoudigd tot kernachtige, illustratieve beelden die soms een vervreemdend karakter dragen, dan weer de betovering in zich dragen van een wonderlijke droomwereld.

 

De tentoonstelling Verhaald - Verbeeld bestaat uit elf kleine solopresentaties van:

Alexandrine (1903-1980), Barend Blankert (1941-2023), Frank Creton (1941), Diederik Gerlach (1956), Pieter Hermanides (1932-2019), Mirjam van Houten (1977), Jantien Jongsma (1965), Erik Mattijssen (1957), Marcel Reijerman (1958), Michael van Rijckevorsel en Holly Witteveen (1948).


VERWACHT: ZOMER 2024 BUITENPRESENTATIE

Herbert Nouwens 
Belvédère Suite

22 juni – 22 september 2024

 

 

In de zomer van 2024 toont de Nederlandse beeldhouwer Herbert Nouwens (1954) in het Museumpark van Museum Belvédère een zestal sculpturen. Tegelijkertijd is er in de westvleugel een kamerpresentatie met klein werk van zijn hand.

Omdat Nouwens een optimaal samenspel wil bouwen tussen de beelden, het landschap en het museum zal de tentoonstelling Belvédère Suite gaan heten.  

 

De constructieve en ook destructieve krachten in onze werkelijkheid inspireren de kunstenaar tot het maken van deze tentoonstelling. Het thema Leven en Dood, is het leidende motief in zijn werk.

Nouwens heeft een voorliefde voor materialen die al een leven achter de rug hebben, die als het ware een geschiedenis in zich dragen.

Hij is bekend van zijn grote constructies, meestal in staal, soms in rvs. De beelden staan overal in Nederland, waaronder permanent 20 beelden langs het Brettenpad in Amsterdam.


VERWACHT: NAJAAR 2024

Art Noord VI

 

26 september – 29 september 2024

 

Museum Belvédère organiseert in samenwerking met 17 deelnemende galerieën en kunsthandels de zesde editie van Art Noord, de kleinste maar fijnste grote kunstbeurs van Nederland. Art Noord is het podium waar moderne en eigentijdse kunst uit het noorden én andere delen van Nederland in museale sfeer worden getoond en ter verkoop aangeboden.


VERWACHT: NAJAAR 2024

Het gedroomde museum
De eigen collectie als reflectie

 

12 oktober – 2 februari 2025

 

Museum Belvédère toont de eigen collectie permanent in telkens wisselende constellaties en vaak in samenhang met werk van gastexposanten. Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan, geeft het museum een nieuwe invulling aan deze formule met de tentoonstelling Het gedroomde museum.

In deze omvangrijke presentatie in beide museumvleugels toont het kunstwerken uit de eigen collectie in samenhang met kunstwerken uit andere musea en uit particuliere verzamelingen – topstukken die aansluiten op de eigen collectie en deze een brede (inter)nationale context verlenen.

Met de tentoonstelling Het gedroomde museum wil Museum Belvédère aandacht vestigen op de eigen collectie, op topstukken van elders die zich daartoe verhouden en zich inzetten voor collectiemobiliteit.