verwachtVERWACHT: NAJAAR 2024

Art Noord VI

 

26 september – 29 september 2024

 

Museum Belvédère organiseert in samenwerking met 17 deelnemende galerieën en kunsthandels de zesde editie van Art Noord, de kleinste maar fijnste grote kunstbeurs van Nederland. Art Noord is het podium waar moderne en eigentijdse kunst uit het noorden én andere delen van Nederland in museale sfeer worden getoond en ter verkoop aangeboden.


VERWACHT: NAJAAR 2024

Het gedroomde museum
De eigen collectie als reflectie

 

12 oktober – 12 januari 2025

 

Museum Belvédère toont de eigen collectie permanent in telkens wisselende constellaties en vaak in samenhang met werk van gastexposanten. Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan, geeft het museum een nieuwe invulling aan deze formule met de tentoonstelling Het gedroomde museum.

In deze omvangrijke presentatie in beide museumvleugels toont het kunstwerken uit de eigen collectie in samenhang met kunstwerken uit andere musea en uit particuliere verzamelingen – topstukken die aansluiten op de eigen collectie en deze een brede (inter)nationale context verlenen.

Met de tentoonstelling Het gedroomde museum wil Museum Belvédère aandacht vestigen op de eigen collectie, op topstukken van elders die zich daartoe verhouden en zich inzetten voor collectiemobiliteit.


VERWACHT: 2025

Jan Mankes - Gods schepping in mijn achtertuin - De Friese jaren 

 

verwacht 18 januari t/m 15 juni 2025

 

In nauwe onderlinge samenwerking organiseren Museum Arnhem en Museum Belvédère een tentoonstellingstweeluik rond het werk van Jan Mankes.

Brengt Museum Arnhem hoogtepunten uit Mankes’ oeuvre in relatie tot werk van tijdgenoten, Museum Belvédère concentreert zich voornamelijk op het werk dat Mankes maakte in 1909-1915, de periode waarin hij woonde in het Friese dorp De Knipe en inspiratie ontleende aan de omgeving waar thans Museum Belvédère is gevestigd.