verwacht


Als de dood

 

11 februari t/m 11 juni 2023
(12 kamers westvleugel) 

 

De dood als einde van leven, als mysterie, als transitie naar volgende verschijningsvormen of als onderdeel van een natuurlijke cyclus.

In de tentoonstelling Als de dood wordt dit grote thema door uiteenlopende kunstenaars – kunstschilders, fotografen, beeldhouwers en dichters – van verschillende kanten belicht. Tezamen vormen de kunstwerken een presentatie die aanzet tot overpeinzing en troost biedt in schoonheid. De expositie omvat bestaand werk en werk dat speciaal voor de tentoonstelling werd gemaakt van onder anderen Allie van Altena, Koos Breukel, Desiree Dolron, Han van Hagen, Fons Hoiting, Miriam Knibbeler, Jan van der Kooi, Sabine Liedtke, Jan Mankes, Erik Mattijssen, Hans Rikken, Els Timmerman en Ids Willemsma.


REGENERATE

 

17 juni – 24 september 2023 (oostvleugel) 

 

De tentoonstelling REGENERATE maakt deel uit van het jaarlijkse Noorderlicht Fotofestival. Met regeneratie als thema, brengt het Noorderlicht fotofestival 2023 in samenwerking met Museum Belvédère werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. Waar mensen in de wereld van vandaag een gevoel ervaren van ontheemd zijn, betekent regeneratie dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Door projecten tentoon te stellen vanuit dit nieuwe denken, wil het festival en Museum Belvédère vragen stellen over waar we naartoe willen en hoe daar te komen, over de tijd waarin we leven en de tijd die nog moet komen.

 
tentoonstelling Noorderlicht Fotofestival 2020 – Generation Z

Tames Oud

 

17 juni – 24 september 2023
(4 kamers westvleugel)

 

In samenwerking met het Cultuurhistorisch Museum Ameland organiseert Museum Belvédère een overzichtstentoonstelling van de op Ameland geboren kunstenaar Tames Oud. Zal op Ameland het accent liggen op topografische herkenbaarheid, in Museum Belvédère staat de artistieke ontwikkeling van Oud centraal.


Giorgio Morandi en Nederland  

 

17 juni t/m 24 september 2023 (2 kamers westvleugel)

 

Als vervolg op de succesvolle tentoonstelling Giorgio Morandi en Bologna presenteert Museum Belvédère vijf jaar na dato een vervolg waarbij het zich concentreert op de schilderijen van Morandi in Nederlands museaal en particulier bezit. Morandi’s schilderij Natura Morta uit 1955, dat het museum in 2018 kreeg geschonken is daarbij uitgangspunt.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Buitenkans, een door de Vereniging Rembrandt en Turing Foundation geïnitieerd project, dat musea in de gelegenheid stelt belangrijke kunstwerken uit grote musea in bruikleen te nemen voor een project dat aan de eigen collectie gerelateerd is.

 


Kunstbeurs
Art Noord V

 

28 september – 1 oktober 2023 (gehele museum) 

 

Vijfde editie van de Noord-Nederlandse kunstbeurs Art Noord met deelname van voornamelijk Friese, Groningse en Drentse galerieën en kunsthandels.


Licht op Finland  

 

6 oktober – 31 januari 2024 (westvleugel) 

 

Dubbeltentoonstelling in de westvleugel van Museum Belvédère, waarin de blik wordt gericht op noordelijke streken. In de jaren negentig van de vorige eeuw en begin jaren van deze eeuw bracht de fotografie in Finland vele nieuwe talenten voort. De voornamelijk jonge kunstenaars toonden een grote belangstelling voor natuur en licht.

Het verzamelaarsechtpaar Piet en Marieke Sanders raakten geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen deze ‘Helsinki school’ en legden een collectie aan van het werk van uiteenlopende kunstenaars. Hun verzameling is uitgangspunt van de tentoonstelling Licht op Finland. In de presentatie ligt het accent op landschapsfotografie en thema’s als klimaatverandering en ecologie.

Zoltin Peeter

 

6 oktober 2023 – 31 januari 2024 (westvleugel) 

 

De in Amsterdam geboren en getogen kunstenaar Zoltin Peeter (1942-2019) vestigde zich begin jaren zeventig definitief in Friesland. De leegte en stilte van het landschap van Noord Friesland werd zijn domein en uitvalsbasis voor reizen naar nog noordelijker streken in IJsland en Noorwegen. De vele schetsen die hij daar ter plekke maakte, werkte hij in zijn Friese atelier uit in kleinere en monumentale tekeningen, waarin schrift en leegte een wonderlijke symbiose vormen. Zoltin Peeter ontving in 2010 de Gerrit Benner-prijs voor beeldende kunst. De eerste voorbereidingen voor de tentoonstelling in Museum Belvédère werden nog bij leven met hem getroffen.