bestuur

Bestuur Stichting Museum Belvédère
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van het museum.

RSIN: 812437020 | KvK: 01100482

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter - herbenoembaar op 1 juni 2022
Mevr. F. van der Palm, secretaris - herbenoembaar op 1 december 2020
Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester - herbenoembaar op 1 juni 2021
Dhr. W.B. Groen, bestuurslid – herbenoembaar op 1 juli 2022
Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve, bestuurslid - herbenoembaar op 1 juli 2023
Mevr. M.E. Nooter, bestuurslid - herbenoembaar op 1 april 2023

 

Bestuur Stichting Vrienden van Museum Belvédère
Voor de ondersteuning van het museum (zowel financieel, materieel als immaterieel).

RSIN: 812436611 | KvK: 01100483

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester

 

Bestuur Stichting Museum Belvédère Oranjewoud
Voor het verkrijgen van middelen ten behoeve van het beheer van het gebouw.

RSIN: 812436933 | KvK: 01100481

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeesterBestuur Stichting Depot Museum Belvédère
Voor het beheren van kunstwerken.

RSIN: 857645286 | KvK: 68914105

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester

 

Raad van Advies

Dhr. H. van Os
Dhr. E. Veen
Dhr. R. Wegener Sleeswijk
Dhr. J.J. Wezenaar
Dhr. H. Wiegel

 

Er is geen Raad van Toezicht. Het jaarverslag is hier te lezen en de jaarrekeningen zijn te zien op de site van de Federatie Cultuur. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur.Hendrik N. Werkman - Schoorstenen (1924)