bestuur

Bestuur Stichting Museum Belvédère
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van het museum.

RSIN: 812437020 | KvK: 01100482


Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter (oud-advocaat)
herbenoembaar op 1 juni 2022

Mevr. F. van der Palm, secretaris (kunsthistorica en oud-conservator)
herbenoembaar op 1 december 2020

Dhr. P. Rienks, penningmeester
herbenoembaar op 1 oktober 2024

Dhr. W.B. Groen, bestuurslid (DGA Houthandel)
herbenoembaar op 1 juli 2022

Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve, bestuurslid (MfN registermediator)
herbenoembaar op 1 juli 2023

Dhr. R.H. Meppelink, bestuurslid (oud-notaris) 
herbenoembaar op 23 september 2024


 

Bestuur Stichting Vrienden van Museum Belvédère
Voor de ondersteuning van het museum (zowel financieel, materieel als immaterieel).

RSIN: 812436611 | KvK: 01100483

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester

Bestuur Stichting Museum Belvédère Oranjewoud
Voor het verkrijgen van middelen ten behoeve van het beheer van het gebouw.

RSIN: 812436933 | KvK: 01100481


Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester

 

Bestuur Stichting Depot Museum Belvédère
Voor het beheren van kunstwerken.

RSIN: 857645286 | KvK: 68914105

Dhr. E.J. Rotshuizen, voorzitter
Mevr. F. van der Palm, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester

 

Raad van Advies

Dhr. H. van Os
Dhr. E. Veen
Dhr. J.J. Wezenaar 
Dhr. H. Wiegel

 

Er is geen Raad van Toezicht. Het jaarverslag is hier te lezen en de jaarrekeningen zijn te zien op de site van de Federatie Cultuur. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.