bestuur

Bestuur Stichting Museum Belvédère
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van het museum.

RSIN: 812437020
KvK: 01100482

mr. E.J. Rotshuizen, voorzitter

Mevr. F. van der Palm, secretaris

Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester

Mevr. G.C. de Bruijn-Prevosth, bestuurslid

 

Bestuur Stichting Vrienden van Museum Belvédère
Voor de ondersteuning van het museum (zowel financieel, materieel als immaterieel).

RSIN: 812436611
KvK: 01100483

mr. E.J. Rotshuizen, voorzitter

Mevr. F. van der Palm, secretaris

Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester

 

Bestuur Stichting Museum Belvédère Oranjewoud
Voor het verkrijgen van middelen ten behoeve van het beheer van het gebouw.

RSIN: 812436933
KvK: 01100481

mr. E.J. Rotshuizen, voorzitter

Mevr. F. van der Palm, secretaris

Dhr. J.G.M. Koppers, penningmeester

 

Raad van Advies

Dhr. H. van Os

Dhr. E. Veen

Dhr. R. Wegener Sleeswijk

Dhr. J.J. Wezenaar

Dhr. H. WiegelHendrik N. Werkman - Schoorstenen (1924)