bestuur 

Bestuur Stichting Museum Belvédère
Voor het inrichten, in stand houden en exploiteren van het museum.

RSIN: 812437020 | KvK: 01100482

 

Dhr. S.Y. Leistra, voorzitter
Herbenoembaar op 1 juni 2027

Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve, secretaris (MfN registermediator)
herbenoembaar op 1 juni 2023

Dhr. P. Rienks, penningmeester (voormalig openbaar accountant)
herbenoembaar op 1 juni 2024

Dhr. W.B. Groen, bestuurslid (DGA Houthandel)

Dhr. R.H. Meppelink, bestuurslid (voormalig notaris) 
herbenoembaar op 1 december 2024 

Mevr. T.A.T. Arends, bestuurslid (voormalig conservator) 
herbenoembaar op 1 december 2026

 

Bestuur Stichting Vrienden van Museum Belvédère
Voor de ondersteuning van het museum (zowel financieel, materieel als immaterieel).

RSIN: 812436611 | KvK: 01100483


Dhr. S.Y. Leistra, voorzitter
Dhr. R.H. Meppelink, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester

Bestuur Stichting Museum Belvédère Oranjewoud
Voor het verkrijgen van middelen ten behoeve van het beheer van het gebouw.

RSIN: 812436933 | KvK: 01100481


Dhr. S.Y. Leistra, voorzitter
Dhr. W.B. Groen, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester

 

Bestuur Stichting Depot Museum Belvédère
Voor het beheren van kunstwerken.

RSIN: 857645286 | KvK: 68914105

Dhr. S.Y. Leistra, voorzitter
Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve, secretaris
Dhr. P. Rienks, penningmeester
Mevr. T.A.T. Arends, bestuurslid

 

Er is geen Raad van Toezicht. Het jaarverslag is  hier  te lezen en de jaarrekeningen zijn te zien op de site van de Federatie Cultuur. Wij onderschrijven als museum de Governance Code Cultuur  en de Fair Practice Code.