Kabinetten


Tony Cragg –
'Points of View'

 

24 april t/m 26 september (in het museumpark
en in vier kabinetten van de westvleugel)

 

Presentatie van zes monumentale sculpturen in het museumpark en kleiner werk in het museum van de internationaal vermaarde kunstenaar Tony Cragg (1949). De beelden van Cragg zijn sterk geïnspireerd op natuurlijke vormen en bewegingen. Ze nodigen nadrukkelijk uit om er kijkend omheen te lopen in een voortdurende dialoog met de omgeving.


Jaap de Ruig – ‘Geen paniek’


 

5 juni t/m 26 september 2021

Een jaar in lockdown op 150m² poldergrond (56 minuten, 4K-video)

 

Toen Nederland in maart 2020 in lockdown ging, verruilde beeldend kunstenaar Jaap de Ruig (Zwolle, 1957) zijn etage in Amsterdam voor zijn woonwagen vlakbij de stad.

Meteen begon hij de natuur op het terreintje eromheen te filmen. Zijn uitgangspunt was daarbij dat hij niet buiten de omheining rond de woonwagen mocht komen. Na een jaar monteerde hij het beeldmateriaal tot een film waarvan het geluidsspoor synchroon vertelt hoe de mensenmaatschappij dezelfde periode heeft ervaren.

Conclusie: de mens is een kortetermijndenker die alleen in actie komt wanneer hij direct wordt geraakt, terwijl de dieren, de planten en de elementen onverstoorbaar doorgaan met wat ze te doen hebben.


Hanny Korevaar - 
Kunstenares en kosmopoliet

 

verlengd t/m 26 september 2021

 

Samen bestormden ze de (kunst)wereld en waren ze gelijkwaardige metgezellen in het leven en de liefde: het kunstenaarskoppel Hanny Korevaar (1893-1983) en Armand Bouten (1893-1965). Waar het eigenzinnige expressionisme van Bouten de afgelopen decennia een opvallende herwaardering beleefde, bleef het werk van Korevaar onterecht onderbelicht.

Deze eerste solo met zo'n twintig schilderijen van haar hand, markeert tevens het verschijnen van een boek over haar leven en werk, dat is voorzien van een korte inleidende tekst door Susan van den Berg. Korevaars werk is expres-sionistisch van aard, maar vertoont ook surrealistische trekken. Haar oeuvre laat zich samenvatten als een geschilderd dagboek. Met voor de hoofdpersoon een vroege piek, een raadselachtige plotwending en een weemoedige afloop.


Drewes de Wit

 

verlengd t/m 26 september 2021

 

Drewes de Wit (1944) wijdt zich al een halve eeuw aan systematisch beeldend onderzoek, met als doel om door een minimum aan middelen een maximaal effect te bereiken. Recent werk is gemaakt met lak en olieverf op paneel. Het is grotendeels monochroom.

De kunstenaar schuurt, plamuurt en lakt een wonderlijk coloriet bij elkaar met delicate vormen die organisch aandoen. Vele transparante lagen vormen samen een complex geheel, waarbij ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Het werk van De Wit wordt vaak aangezien voor poëtisch en dromerig, maar eigenlijk zijn het serieuze studies naar de mogelijkheden en beperkingen van enerzijds het materiaal en anderzijds het eigen kunnen.


Hendrik Werkman

 

voorlopig verlengd

 

Museum Belvédère stelt een coherente reeks kunstwerken van Hendrik Werkman (1882-1945) centraal, één van de belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland. Een belangrijk onderdeel van de presentatie zijn de vroege druksels Schoorstenen, Compositie met letter a, Compositie met gewichten en Compositie, een volledige reeks uitgaven The Next Call en één van Werkmans belangrijkste schilderijen Voerman uit 1923.

Deze werken werden door kunstverzamelaars Pleun en Mieke van Toledo in nauwe samenspraak met het museum verworven en als langdurig bruikleen in het museum ondergebracht.

Alle werken zijn afkomstig uit de voormalige collectie van architect en schilder Job Hansen (1899-1960), een vriend van Werkman. Zo werd postuum gestand gedaan aan de wens van Hansen – en de verplichting die dochter Caty Hansen jegens haar vader voelde – ze als groep te waarborgen. De expositie omvat verder druksels uit alle fasen van Werkmans kunstenaarschap. De collectie Van Toledo geeft dan ook een representatief beeld van Werkmans artistieke ontwikkeling.


Met de tentoonstelling en de uitgave Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem wil Museum Belvédère de aandacht vestigen op een bijzondere Werkman-collectie, maar ook op de betekenis die gepassioneerd particulier collectioneren kan hebben voor musea. Tevens vormt ze een eerbetoon aan de kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in zijn werk en uiteindelijk vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd.

De catalogus

 

In de publicatie Van Voerman tot Baalschem staat een coherente reeks kunstwerken van Hendrik Werkman (1882-1945) centraal. Met teksten van verschillende auteurs, waaronder Ploegkenner Han Steenbruggen.

bestellen

Met dank aan

 

Deze presentatie heeft als doel aandacht te vragen voor de kracht van de vaste collectie van Museum Belvédère en is tot stand gekomen met steun van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation.