Grote zaal


Jan Mankes -
De dieren en
de ziel der dingen

 

25 juni t/m 26 september 2021 in Museum Belvédère 

 

In dezelfde periode is ook een kleine presentatie in Landgoed Oranjewoud, alleen te bezoeken op dinsdag en donderdag, van 14.00 - 16.00 uur. Toegang is alleen mogelijk na een reservering (zie hier).

 

Het zoeken naar de ziel loopt als een rode draad door het oeuvre van Jan Mankes (1889-1920). Als kunstenaar wilde hij één worden met zijn onderwerp. Met de dieren uit zijn schilderijen had hij vaak een persoonlijke band; hij kon ze pas afbeelden als hun ziel hem eigen was geworden. Museum Belvédère toont deze zomer schilderijen en werken op papier die Mankes maakte van de dieren en vogels in en om zijn huis, op een steenworp afstand van waar nu het museum staat.

 

Deze tentoonstelling, die voor 2020 was gepland om te markeren dat Jan Mankes honderd jaar geleden overleed, gaat in op het geliefde thema van de schilder: dieren. Hij observeerde ze in de vrije natuur of liet ze op bestelling komen via zijn weldoener uit Den Haag. In de kleinste dieren herkende hij het bijzondere van Gods schepping en dit werd zijn belangrijkste bron van inspiratie.

Hoewel Mankes een voorliefde had voor vogels, was hij geïnteresseerd in het hele dierenrijk, van zoogdieren tot en met insecten. Een kraai op een boomtak of een spin in zijn web vond hij even fascinerend als een geitje voor een hek of een egel in het bos. Hoewel de kunstenaar regelmatig een dierentuin bezocht zijn exoten als olifanten, giraffen, apen en flamingo's in zijn oeuvre niet terug te vinden. 

Op bewaard gebleven studiebladen is te zien hoe hij – zoekende naar specifieke houdingen en kenmerken van het dier voor hem – probeerde de eigenheid, de schoonheid, de ziel weer te geven. Door aandachtige studie probeerde hij het wezen te doorgronden vanuit een diepgevoelde verwantschap.

Daardoor kan elk schilderij, elke ets, elke houtsnede van Mankes’ hand als een soort ‘zelfportret’ worden beschouwd. Aan het eind van zijn leven schreef hij in een brief: 'Een goed dierschilder moest ik zijn. Hing ik niet met heel mijn hart aan de dieren en aan de schilderijen?' Het werk van Jan Mankes is ruim vertegenwoordigd in de collectie van Museum Belvédère. De kunstenaar woonde en werkte zes jaar van zijn korte leven op een steenworp afstand van het huidige

museum. Vaak wandelde hij over de Woudsterweg, die destijds vanaf zijn huis naar Oranjewoud voerde en die nu naar Museum Belvédère leidt. Deze lange, met bomen omzoomde laan is meer dan eens door hem vastgelegd. In de collectie van Museum Belvédère ligt de nadruk op werken die zijn ontstaan in de Friese jaren (1909-1915), maar in deze tentoonstelling zijn ook bruiklenen opgenomen van particuliere verzamelaars en andere musea.

Binnen de Nederlandse schilderkunst neemt Mankes een unieke plaats in. Zijn inlevingsvermogen zorgt voor het dromerige en doorleefde werk waarmee hij zo geliefd is geworden. Hij wordt gezien als een belangrijke sleutelfiguur tussen de negentiende en twintigste eeuw, en bijzonder is zijn verwantschap met de Tachtigers, het symbolisme en magisch realisme.

 

Met dank aan


De tentoonstelling en de publicatie werden mede mogelijk gemaakt dankzij de Boersma-Adema Stichting, het Jan Roelof Geertsma Fonds, FB Oranjewoud, de provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en de familie Oenema uit De Knipe.

Expositie in
Landgoed Oranjewoud

 

In Landgoed Oranjewoud - het witte landhuis dat te zien is vanuit het museumcafé van Museum Belvédère - is ook een presentatie van Jan Mankes te zien met tekeningen, etsen en houtsneden die samen met enkele originele houtblokken en etsplaten worden getoond.

ALLE TIJDSLOTEN ZIJN VOLGEBOEKT

Helaas is het niet meer mogelijk om deze expositie te bezoeken.
Op goed geluk langsgaan is geen optie.

meer informatie

De catalogus

 

net verschenen!

 

Bij de tentoonstelling ‘Jan Mankes, de dieren en de ziel der dingen’ verschijnt een gelijknamige en rijk geïllustreerde publicatie met een tekst van Maarten van Doremalen en Susan van den Berg. Het boek is rijk geïllustreerd, telt 80 pagina’s, is geheel full colour en kost  € 22,50.

meer informatie

Hotel arrangement

 

Op zoek naar een sfeervolle overnachting? Museum Belvédère en het nabij gelegen Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud hebben samen een arrangement ontwikkeld bij iedere tentoonstelling.

 

aanmelden


Mischa Keijser – 'Protoporphyria'

 

25 juni t/m 26 september 2021 (halve grote zaal)

 

De Nederlandse kunstenaar Mischa Keijser (1974) onderzoekt met fotografie de vaak schurende verhouding tussen mens en natuur. Een groot deel van zijn werk bestaat uit landschappen of mensen die zijn afgebeeld in ongemakkelijke situaties. Een omvangrijke serie nachtfoto’s – waar hij continu aan werkt – heet Protoporphyria, wat verwijst naar een geheimzinnige ziekte die ervoor zorgt dat mensen geen daglicht kunnen verdragen. Keijser begon aan de reeks in 2017. In de afgelopen jaren maakte hij nachtfoto’s in het noorden van Nederland en specifieker nog, in de buurt van Museum Belvédère.

bekijk de catalogus

Catalogus van
Mischa Keijser


net verschenen
 

meer informatie