Stroomopwaarts


Stroomopwaarts

 

7 mei t/m 25 september 2022 (8 kabinetten)

 

In de tentoonstelling Stroomopwaarts presenteert Museum Belvédère kunst uit de collectie die op welke wijze dan ook verwijst naar het landschap tussen de laagveenmoerassen De Deelen en de rivier de Tsjonger. Met werk van Coen Vunderink, Eric Beets, Dick van Arkel, Christiaan Kuitwaard, Sjoerd de Vries, Ids Willemsma, Willem van Althuis, Françoise Stoop, Ronald Zuurmond, Dineke Oosting, Mischa Keijser en anderen! Stroomopwaarts is een samenwerking tussen vijf musea in Zuidoost Friesland: Museum Opsterlân in Gorredijk, Museum Heerenveen in Heerenveen, het Vlechtmuseum in Noordwolde, Museum Dr8888 in Drachten en Museum Belvédère. Ieder museum organiseert een eigen tentoonstelling die reflecteert op (een deel van) de cultuurgeschiedenis van de Zuidoosthoek van Friesland. 


Kunstenaarsproject:
Merijn Vrij


Stroomopwaarts speelt zich ook buiten het museum af. Voor het kunstenaarsproject dat aan deze tentoonstelling verbonden is, maakt landschapskunstenaar Merijn Vrij een nieuw werk op basis van het landschap. Hij sprak met Han Steenbruggen, de inhoudelijk directeur van Museum Belvédère, verkende de omgeving rond het museum met medewerkers van Staatsbosbeheer en ging met een 

boswachter mee De Deelen in, op een boot. Alle indrukken verwerkt hij in een installatie die op zondag 29 mei af zal zijn. De kunstenaar werkt in zijn installaties met de omgeving waarin hij zich bevindt en wil dat zijn ingrepen zich verhouden tot die (buiten)ruimte. 'Je hebt altijd te maken met schaal en met zichtlijnen', zegt Vrij, 'de rode draad in mijn werk is ritme.' Hem is gevraagd om een verbinding te maken met de geschiedenis van het gebied. Hij heeft al wat ideeën, maar geeft ze nog niet prijs.