Stroomopwaarts


Stroomopwaarts

 

7 mei t/m 2 oktober 2022 (8 kabinetten)

 

In de tentoonstelling Stroomopwaarts presenteert Museum Belvédère kunst uit de collectie die op welke wijze dan ook verwijst naar het landschap tussen de laagveenmoerassen De Deelen en de rivier de Tsjonger. Landschapskunstenaar Merijn Vrij ontwikkelde het project Oogst voor deze expositie, meer informatie daarover is te vinden onderaan deze pagina. Stroomopwaarts is een samenwerking tussen vijf musea in Zuidoost Friesland: Museum Opsterlân in Gorredijk, Museum Heerenveen in Heerenveen, het Vlechtmuseum in Noordwolde, Museum Dr8888 in Drachten en Museum Belvédère. Ieder museum organiseert een eigen tentoonstelling die reflecteert op (een deel van) de cultuurgeschiedenis van de Zuidoosthoek van Friesland. 

Deelnemende kunstenaars

Met werk van: Willem van Althuis, Jan Altink, Dick van Arkel, Egge Baarveld, Eric Beets, Gerrit Benner, Tjerk Bottema, Marije Bouman, Ton Broekhuis, Mariëtte van Erp, Annemieke Harkema, Tjibbe Hooghiemstra, Jan Kagie, Mischa Keijser, Han Klinkhamer, Christiaan Kuitwaard, Gea Koevoets, Jan Mankes, Jaap Min, Albert Oost, Jet van Oosten, Dineke Oosting, Rienold Postma, Cor Reisma, Jentje van der Sloot, Jan Snijder, Françoise Stoop, Annemarie van Veen, Sjoerd de Vries, Coen Vunderink, Jan Wiegers, Ids Willemsma, Robert Zandvliet, Jan van der Zee en Ronald Zuurmond.


‘Oogst’ van Merijn Vrij

 

t/m 25 september 2022 in en om Museum Belvédère

 

Steunt Museum Belvédère de boeren, of is de lange lijn strobalen buiten het gebouw onderdeel van een tentoonstelling? En bekijk je een baal van raaigras in het landschap anders dan in een museumzaal? Oogst is het nieuwste en actuele werk van beeldend kunstenaar Merijn Vrij (1971).

 

In het kader van de manifestatie Stroomopwaarts deed hij onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van het landschap in Zuidoost Friesland. Waar eens volop turf werd gewonnen, ontstond in de vorige eeuw een agrarisch veeteeltgebied. Vrij vroeg zich af of de huidige intensieve landbouw eenzelfde effect zal hebben op het landschap als de destijds uitputtende veenafgravingen. En of de balen van raaigras net zoals blokken turf in musea te zien zullen zijn als herinnering aan wat ooit was.

Verlenging museumgebouw

Het ambitieuze plan van Merijn Vrij om het museumgebouw van Belvédère te verlengen met een stapeling van 600 hooibalen kon in het kader van Stroomopwaarts alleen in maquette-vorm worden gerealiseerd (in het museum te zien). De stapeling van geoogst gras op de plek waar het museum ooit hoopt uit te breiden zou expositie en expositieruimte tegelijk zijn. In plaats van de stapeling van 600 balen, plaatste Vrij negen balen aan de noordzijde van het gebouw en negen aan de zuidzijde, als een ritmische stippellijn, en één solitaire baal in het museum. De balenrij buiten het museum verwijst naar de wijze waarop de mens het landschap naar zijn hand zet, verkavelt en ordent. In de context van de tentoonstelling Stroomopwaarts, en in zekere zin ook de tentoonstelling Living the Landscape, neemt de baal de positie in van ‘ready made’ – een vervreemdend object, dat vragen oproept over vorm en inhoud.

Stroomopwaarts en Merijn Vrij

Zes kunstenaars resideerden in mei in Zuidoost Friesland en waren hier actief als ‘artistic researcher’. Allen gelinkt aan een ander museum in dit gebied. Merijn Vrij was verbonden aan Museum Belvédère. In zijn werk is hij altijd op zoek naar een toevoeging aan een locatie die kan verwonderen, hij werkt met natuurlijk en door mensen gemaakt materiaal. Vanaf zijn logeeradres, het Tripgemaal in Gersloot - het huis van wijlen Thom Mercuur, oprichter van Museum Belvédère – verkende hij het gebied.

Meer werk van Merijn Vrij is o.a. ook te zien in Forum in Groningen. Green Space, dat hij speciaal voor het Forum ontwierp, is een dynamisch, levend, groeiend kunstwerk bestaande uit organische objecten verdeeld over de west- en oostzijde van het Forum, van de 1e tot de 8ste verdieping. Langs de vele touwen die tot in de nok van het gebouw reiken groeien stokbonen omhoog.