Nieuws


Museum Belvédère
verwerft schilderij
Morandi

 

HEERENVEEN-ORANJEWOUD, 10 december 2018 -

In het voorjaar van 2018 was in Museum Belvédère een tentoonstelling te zien van de Italiaanse grootmeester van het stilleven Giorgio Morandi (1890-1964). Naar aanleiding daarvan besloten de bruikleengevers van één van de tentoongestelde werken hun schilderij aan het museum te schenken. De schenking vindt plaats in zeven jaarlijkse termijnen, waarmee het museum zich in 2024 volledig eigenaar mag noemen.

Natura Morta uit 1955 behoorde tot de hoogtepunten van de tentoonstelling. Het is een geweldige aanwinst voor het museum, dat zich in zijn beleid sterk richt op meer poëtische vormen van schilderkunst.

‘Morandi is de favoriete schilder van veel kunstenaars van wie wij werk verzamelen’, verklaart directeur-conservator Han Steenbruggen. ‘De grote wens een tentoonstelling van Morandi’s werk samen te stellen, hebben we kunnen realiseren, maar nooit hadden we verwacht een stilleven van hem te kunnen verwerven.’

De presentatie van de aanwinst zal plaatsvinden in het najaar van 2019 tijdens de grote collectietentoonstelling die Museum Belvédère ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum organiseert.

 

Museum Belvédère wint eerste

Agnes van den Brandeler-prijs!

 

HEERENVEEN-ORANJEWOUD, 24 oktober 2018 -  Museum Belvédère is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs. Het museum ontvangt een bedrag van 50.000 euro, dat besteed zal worden aan een monografische tentoonstelling over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955), die plaats zal vinden in het najaar van 2020.

De Agnes van den Brandeler-prijs is een nieuwe, dit jaar ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote musea. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die ten onrechte weinig aandacht heeft gehad uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote musea financieel een extra steun in de rug te geven en een alternatief te bieden voor blockbusters.