Nieuws


Rabobank en Museum Belvédère sluiten overeenkomst

 

16 januari 2020

 

Rabobank Heerenveen en Museum Belvédère gaan een verbintenis aan voor drie jaar. De bank treedt gedurende deze periode op als hoofdsponsor van twee grote tentoonstellingen en wordt ook betrokken bij andere projecten.

 

De twee bijzondere projecten waaraan Rabobank zich verbindt zijn Contre l’Oubli – tegen het vergeten in het voorjaar van 2020 en Arranged Reality – art from a virtual era in het najaar van 2021. Contre l’Oubli – tegen het vergeten wordt georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid en omvat werk van de Joodse kunstenares Edith Auerbach (1899-1994) en een groot familieportret dat kunstenaar Frank Lisser (1958) opdroeg aan zijn moeder en haar Joodse ouders, ooms en tantes.

 

Op de foto:

Han Steenbruggen (links), directeur-conservator van Museum Belvédère en Rob Lijzenga (rechts) directeur bedrijven van de Rabobank.

De tentoonstelling Arranged Reality organiseert het museum in nauwe samenwerking met Indietopia en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen binnen de game-industry. Museum Belvédère zal in de sponsorperiode 2020-2022 bij de genoemde projecten speciale acties ontwikkelingen voor relaties en klanten van de Rabobank. Dankzij het partnerschap kan het museum ook het gewenste randprogramma bij de tentoonstelling Contre l’Oubli realiseren. Zo wordt op vrijdagavond 15 mei de De dochter van Meijer in het museum opgevoerd door Pauline Broekema en The Amsterdam Consort, een voorstelling met muziek naar het succesvolle boek Het uiterste der zee van Pauline Broekema.

 

Rob Lijzenga van de Rabobank verheugt zich op een vruchtbare samenwerking: ‘Museum Belvédère is een prachtig museum waar bezoekers heel laagdrempelig door de wisselende exposities uitgedaagd worden anders naar de wereld te kijken, daarom verbinden wij ons van harte aan dit museum’. Han Steenbruggen van Museum Belvédère noemt de nieuwe sponsorovereenkomst een geweldige opsteker. ‘Het stelt ons in staat twee belangrijke projecten optimaal vorm te geven en de betekenis ervan in gezamenlijkheid uit te dragen.’


Stichting Jaap Min schenkt schilderij aan Museum Belvédère

 

8 september 2019

 

De expositie over de eigenzinnige expressionist Jaap Min (1914-1987) is de eerste museale tentoonstelling van zijn werk en betekent een herontdekking van de schilder. De Stichting Jaap Min verheugt zich in die nieuwe belangstelling en schonk één van zijn werken aan het museum. Het gaat om ‘Leeg landschap’ (1987, 80 x 100 cm, olieverf op doek), dat door directeur-conservator Han Steenbruggen ‘een geweldig schilderij van een waarachtig kunstenaar’ wordt genoemd. Het is een aanwinst voor de collectie: ‘Ik zie dit doek in veel opzichten als de eindbestemming van Min. Het is de apotheose van een schildersleven lang zoeken naar de diepere betekenis van aardse zaken.’ De schilderkunst van Min kwam voort uit het Bergense expressionisme, maar ontwikkelde zich in een sterk persoonlijke richting. Hij legde een opvallende melancholie in het Noord-Hollandse landschap, dat hij schilderde in zware tonen en grove toetsen. Het landschap was zijn hoofdthema, maar hij schilderde ook kopjes, stillevens en religieus getint werk. 


Museum Belvédère
verwerft schilderij
Morandi

 

10 december 2018

In het voorjaar van 2018 was in Museum Belvédère een tentoonstelling te zien van de Italiaanse grootmeester van het stilleven Giorgio Morandi (1890-1964). Naar aanleiding daarvan besloten de bruikleengevers van één van de tentoongestelde werken hun schilderij aan het museum te schenken. De schenking vindt plaats in zeven jaarlijkse termijnen, waarmee het museum zich in 2024 volledig eigenaar mag noemen.

Natura Morta uit 1955 behoorde tot de hoogtepunten van de tentoonstelling. Het is een geweldige aanwinst voor het museum, dat zich in zijn beleid sterk richt op meer poëtische vormen van schilderkunst.

‘Morandi is de favoriete schilder van veel kunstenaars van wie wij werk verzamelen’, verklaart directeur-conservator Han Steenbruggen. ‘De grote wens een tentoonstelling van Morandi’s werk samen te stellen, hebben we kunnen realiseren, maar nooit hadden we verwacht een stilleven van hem te kunnen verwerven.’

De presentatie van de aanwinst zal plaatsvinden in het najaar van 2019 tijdens de grote collectietentoonstelling die Museum Belvédère ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum organiseert.

 


Museum Belvédère wint eerste

Agnes van den Brandeler-prijs!

 

24 oktober 2018
 

Museum Belvédère is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs. Het museum ontvangt een bedrag van 50.000 euro, dat besteed zal worden aan een monografische tentoonstelling over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955), die plaats zal vinden in het najaar van 2020. De Agnes van den Brandeler-prijs is een nieuwe, dit jaar ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote musea. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die ten onrechte weinig aandacht heeft gehad uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote musea financieel een extra steun in de rug te geven en een alternatief te bieden voor blockbusters.